Vi kan tilby

Automatpack AS består av totalt 11.000 m², hvorav produksjonen disponerer ca 5.000 m².

Vår maskinpark består av et bredt spekter av fleksible maskiner og utstyr, som kan tilpasses ulike pakkeoppdrag.

Pakkeløsninger:

Vertikal posemaskin med og uten ståpose Vertikal posemaskin med og uten ståpose Vertikal posemaskin med åpne/lukke mekanisme Horisontal posemaskin med og uten ståpose Vertikal kartonginnleggingsmaskin Horisontal kartonginnleggingsmaskin Diverse blandeverk Diverse blandeverk
AUTOMATPACK AS
Postadresse: Pb. 64 Smestad, 0309 Oslo
Besøksadresse: Gjellebekkstubben 12, 3420 Lierskogen
T: 32 26 02 60
E: sales@automatpack.no