Råvarer

Automatpack AS er et heleid selskap i Harlemgruppen. I Harlemgruppen inngår også Harlem Food AS som er en av Norges ledende næringsmiddelimportører med et importvolum på over 200.000 tonn årlig.

Harlem Food AS jobber daglig med et stort mangfold av ulike råvarer fra alle verdenshjørner og har en unik råvarekunnskap. De kan tilby et nærmest ubegrenset produktspekter

AUTOMATPACK AS
Postadresse: Pb. 64 Smestad, 0309 Oslo
Besøksadresse: Gjellebekkstubben 12, 3420 Lierskogen
T: 32 26 02 60
E: sales@automatpack.no