Produktutvikling / rådgivning

30 år i bransjen har gitt oss høy faglig kompetanse både når det gjelder råvarer og emballasjetekniske løsninger. Vi bistår gjerne våre kunder med produktutvikling og rådgiving slik at vi i fellesskap finner det beste alternativet tilpasset hvert enkelt oppdrag.

Vår strategi er basert på langsiktighet, dynamikk og nytenkning.

Automatpack AS samarbeider med noen av de største næringsmiddelbedriftene i Skandinavia, og er med på å utforme morgendagens pakkemetoder. Slik er vi med på å bidra til den spennende utviklingen som skjer i bransjen.

Harlem Food
www.harlemfood.no

 

AUTOMATPACK AS
Postadresse: Pb. 64 Smestad, 0309 Oslo
Besøksadresse: Gjellebekkstubben 12, 3420 Lierskogen
T: 32 26 02 60
E: sales@automatpack.no