Kvalitetssikring

Automatpack AS har et kvalitetssikringssystem som er basert på både næringsmiddellovgivningen, internasjonale standarder som FSSC og ISO, og kundekrav.

Kvalitetssikring er solid forankret i bedriften og bygger på HACCP-prinsippet. Dette omfatter all håndtering av næringsmidler – fra innkjøp og produksjon, til salg og distribusjon. Kvalitetssikringen innebærer en risikovurdering av alle bedriftens aktiviteter for å sikre at bedriften leverer næringsmidler av god kvalitet.

Bedriften er sertifisert etter flere anerkjente standarder, både med hensyn til produktsikkerhet, miljø og etikk. Oversikt over sertifiseringene er oppgitt nedenfor.

Sertifiseringer: (Last ned PDF)

  1. FSSC 22000
  2. ISO 9001
  3. Debio
  4. UTZ
  5. Miljøfyrtårn

Bedriften gjennomfører årlige interne revisjoner. Bedriften revideres også jevnlig av myndigheter, kunder og eksterne revisorer

AUTOMATPACK AS
Postadresse: Pb. 64 Smestad, 0309 Oslo
Besøksadresse: Gjellebekkstubben 12, 3420 Lierskogen
T: 32 26 02 60
E: sales@automatpack.no