Besøksadresse

Gjellebekkstubben 12
3420 LIERSKOGEN

Postadresse

Pb. 64 Smestad
0309 Oslo

T: 32 26 02 60
E-post: sales@automatpack.no

Veibeskrivelse

Fra E18 Oslo:

Ved Liertoppen ta avkjøring 22 mot Tranby, Sylling, Liertoppen, Gjellebekk.

Sving til venstre inn på Rv282. Etter 350 m ta til venstre i rundkjøringen inn på Drammensveien og følg skiltene til Gjellebekk.

Ved neste rundtkjøring ta til høyre (mot Gjellebekk).

Ta første til høyre og følg veien til ende.

Fra E18 Drammen:

Ta avkjøring 22 mot Lierskogen, Tranby, Liertoppen, Gjellebekk.

Hold til høyre mot Lierskogen, Liertoppen, Gjellebekk ut på Rv282.

Ta til venstre i rundkjøringen inn på Drammensveien og følg skiltene til Gjellebekk.

Ved neste rundtkjøring ta til høyre (mot Gjellebekk).

Ta første til høyre og følg veien til ende.

Kontakt oss

AUTOMATPACK AS
Postadresse: Pb. 64 Smestad, 0309 Oslo
Besøksadresse: Gjellebekkstubben 12, 3420 Lierskogen
T: 32 26 02 60
E: sales@automatpack.no